Verkozen tot het beste theologische boek van het jaar

Verkozen tot het beste theologische boek van het jaar

dessin1

Vlaming David Dessin is filosoof en heeft aan de Universiteit Antwerpen onderzoek gedaan naar de religieuze duiding van het werk van Kafka. Hij was medeauteur van ‘Het beloofde land’ (2014), een mentale reis naar het oude en hedendaagse Israël/Palestina. Sinds vorig jaar is hij adviseur ideologie van de liberaal-conservatieve Nieuw-Vlaamse Alliantie, de grootste partij van Vlaanderen.

Christelijk Europa seculariseert in hoog tempo: niet meer dan vijf procent van de Vlaamse katholieken gaat nog regelmatig naar de kerk en die cijfers zijn ook voor (protestants) Nederland niet veel gunstiger – het christendom in Europa lijkt een uitstervende zaak. Of juist niet? Het is maar net door welke bril je kijkt, betoogt David Dessin in ‘God is een vluchteling’ (2017). Wereldwijd groeit het christendom explosief en dat is heus niet altijd uit opportunisme. Het risico op vervolging is in veel landen immers groot: het leven van christenen in Syrië, Nigeria, Noord-Korea en China is vaak meer dan hels – iets waar het van oudsher christelijke Europa zich in zijn vluchtelingenbeleid ergerlijk blind voor houdt, vindt Dessin.

En inmiddels zijn er in de vluchtelingen- en migratiestroom niet alleen moslims, maar ook zo’n dertien miljoen christenen Europa binnengekomen, die hier soms met groot enthousiasme en succes hun geloof uitdragen. Dessin zoekt een aantal van hen op in Vlaanderen, Nederland en Duitsland en stelt vast dat Europa met de komst van Kopten, Chaldeeërs, Syriërs, Filippino’s en Ghanezen stilaan opnieuw gekerstend wordt.