Synchroniciteit is ‘van groot wereldbeschouwelijk belang’ (Jung)

Synchroniciteit is ‘van groot wereldbeschouwelijk belang’ (Jung)

nouwen8
‘Nouwen was de invloedrijkste spirituele schrijver van de twintigste eeuw.’ CathNews

Er bestaat opmerkelijke gelijktijdigheid, acausaal maar verbindend. Bij voorbeeld: In het voorjaar 1996 stierf Adam Arnett onverwachts. Hij was in l’Arche Daybreak toevertrouwd aan de zorg van Henri Nouwen. Nouwen stierf ook in 1996, in het najaar. Hij noemde Adam ‘mijn vriend en leermeester’.

Het laatste manuscript dat door Nouwen ter beoordeling aan de uitgever werd voorgelegd is het boek Adam: God’s Beloved. En één dag voor zijn plotselinge dood in het ziekenhuis te Hilversum had hij de laatste hand gelegd aan de Nederlandse vertaling van Kun je de beker drinken?, waarin hij ook schreef over Adam. Adam stierf terwijl dit boek gereed lag voor publicatie in Amerika. Het boek is opgedragen aan Adam.

Precies op de dag dat Nouwen overleed kwam zijn boek Binnen geroepen uit. En de eerste Nouwen-biografie van Jurjen Beumer Onrustig zoeken naar God lag juist bij de drukker.

In 1957 werd Henri J.M. Nouwen (hij ‘vertaalde’ de initialen J en M met Just Me) op 21 juli tot priester gewijd..  Zijn laatste zin in zijn laatste Nederlandse boek luidt: ‘Wanneer we met elkaar de beker drinken zoals Jezus hem dronk, worden we herschapen in het ene lichaam van de levende Christus, die steeds sterft en steeds weer verrijst voor de verlossing van de wereld.’

jung1

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *