Steven Pinker

Steven Pinker

[bron: trouw.nl] Als we geen waardering opbrengen voor wat de Verlichting ons heeft gebracht, zegt Steven Pinker, dan verliezen we alles wat is opgebouwd.

Wij zijn rijker, slimmer en gezonder dan onze voorouders. Ons leven is interessanter dan het hunne, ons eten gevarieerder en veiliger. We zijn fatsoenlijker. Er is meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en ook de kloof tussen arm en rijk is aan het dichten. En de wereld die, naar verluidt, verdoemd is? Die wereld is vrijer, schoner en vreedzamer dan ooit tevoren. 

Dat moet maar eens gezegd worden, vindt Steven Pinker, de befaamde Harvard-taalkundige en psycholoog. En waar hebben we al dat moois aan te danken? Aan de pioniers van de Verlichting, stelt hij in ‘Enlightenment Now’. Leve Descartes, Spinoza, Voltaire en hun kornuiten.

De periode van de Verlichting, grofweg van halverwege de zeventiende eeuw tot aan de Franse Revolutie van 1789, werd eens door Immanuel Kant omschreven als ‘de bevrijding van de mensheid uit haar zelfverkozen onvolwassenheid’. Immers, eeuwenlang ploeterden we voort, onderdrukt door koning en kerk – en nu gingen we ineens op eigen benen staan en zelf nadenken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *