Paolo Giordano in quarantaine

Paolo Giordano in quarantaine

Schrijver Giordano zit al sinds eind februari in quarantaine: ‘Ik huiver over wat ik zie’

giordano5Liefde voor het getal gaf fysicus Paolo Giordano, auteur van onder meer De eenzaamheid van de priemgetallen, altijd houvast. Maar nu overheerst de angst.

“7,5 miljard mensen die zich tegelijkertijd verplaatsen: dát is het transportnet van het coronavirus. Snel, comfortabel, fijnmazig, precies wat wij altijd fijn vonden. In tijden van besmetting is onze efficiëntie een vloek. Het heeft ons allemaal verrast dat een virus zich zo razendsnel heeft kunnen verspreiden.’’

De kaalslag die het virus in gemeenschappen aanricht, maakt hem soms zwaarmoedig. ,,Er zit een hypochonder in me’’, geeft hij toe. Maar Giordano heeft ook oog voor de warme kant van deze crisis. ,,Zij brengt ons nog meer tot elkaar. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik het haar van mijn vrouw zou doen?! De omvang van de solidariteit is hartverwarmend. Zij reikt nu verder dan de eigen familie, verspreidt zich over heel de samenleving. Er is ook meer discipline. Niet alleen uit zelfbescherming, nee, ook uit eerbied voor de veiligheid van anderen. We merken dat er meer is dan het eigen ik. De aandacht is toch wat verschoven naar het wij.’’

giordano4

Reacties zijn gesloten.