Mijn toxtsxnbord

Mijn toxtsxnbord

Xr zijn van dix dagxn dat mijn toxtsxnbord xxn xigxn wil hxxft. Ik wxxt nixt wat dat is. Alsof hxt mx ixts wil zxggxn.

U dacht toch nixt dat u onmisbaar was? Dat zou xxn xnormx vxrgissing zijn! Xlk mxns is maar xxn klxin radxrtjx in hxt grotx gxhxxl. Jx bxnt nixt vxxl mxxr dan xxn lxttxrtjx op xxn toxtsxnbord.

Jx kunt wxl xxn gxwichtig gxzicht zxttxn xn nxt doxn alsof jij dx xnigx bxnt dix dx boxl draaixndx houdt, maar dat is purx vxrbxxlding.

Tussxn haakjxs: vindt u hxt nixt vxrvxlxnd dat xr stxxds xxn lxttxr x staat als xr xxn x zou moxtxn komxn? Pxrsoonlijk vind ik hxt xrg lastig om zo xxn txkst tx moxtxn lxzxn. Wat dat bxtrxft kun jx nu wxl zxggxn dat jx zo’n lxttxrtjx bxst kunt missxn, maar hxt is toch wxl xrg gxmakkxlijk als hxt xr stxxds staat.

Dus: ook al bxn jx maar zo’n onnozxl klxin lxttxrtjx in hxt grotx gxhxxl van dx mxnsxnwxrxld, toch bxn jx nodig, toch zijn xr altijd andxrxn dix jou nixt graag zoudxn missxn.

Dat jx xr bxnt, op jx xigxn plxkjx, dat is voorlopig gxnoxg.

Xnjoy this day!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *