‘Jesus was a sailor…’

‘Jesus was a sailor…’

Jezus was een zeeman / Toen hij op het water liep / En hij bracht lange tijd door met kijken / Vanuit zijn eenzame houten toren / En toen hij er zeker van was / Dat alleen verdrinkende mensen hem konden zien / Zei hij: “Alle mensen zullen zeelui zijn / Tot de zee hen zal bevrijden” / Maar zelf was hij gebroken / Lang voordat de hemel openging / In de steek gelaten, bijna menselijk / Zonk hij in je wijsheid als een steen / En je wilt met hem meereizen / En je wilt blind reizen / En je denkt: misschien kun je hem vertrouwen / Want hij heeft je gave lichaam geraakt met zijn geest…

SUZANNE

Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by, you can spend the night beside
And you know that she’s half-crazy but that’s why you want to be there
And she feeds you tea and oranges that come all the way from China
And just when you mean to tell her that you have no love to give her
Then she gets you on her wavelength
And she lets the river answer that you’ve always been her lover

And you want to travel with her, and you want to travel blind
And you know that she will trust you
For you’ve touched her perfect body with your mind

And Jesus was a sailor when he walked upon the water
And he spent a long time watching from his lonely wooden tower
And when he knew for certain only drowning men could see him
He said all men will be sailors then until the sea shall free them
But he himself was broken, long before the sky would open
Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone

And you want to travel with him, and you want to travel blind
And you think you maybe you’ll trust him
For he’s touched your perfect body with his mind

Now, Suzanne takes your hand and she leads you to the river
She’s wearing rags and feathers from Salvation Army counters
And the sun pours down like honey on our lady of the harbor
And she shows you where to look among the garbage and the flowers
There are heroes in the seaweed, there are children in the morning
They are leaning out for love and they wil lean that way forever
While Suzanne holds her mirror

And you want to travel with her, and you want to travel blind
And you know that you can trust her
For she’s touched your perfect body with her mind

[vertaling]

Suzanne neemt je mee naar haar huis bij de rivier
Je kunt de boten voorbij horen gaan
Je kunt de nacht naast haar doorbrengen
En je weet dat ze half gek is
Maar dat is waarom je daar wilt zijn
En ze geeft je thee en sinaasappels
Die helemaal uit China komen
En net wanneer je haar wilt vertellen
Dat je haar geen liefde kan geven
Dan krijgt ze je op dezelfde golflengte
En laat ze de rivier antwoorden
Dat je altijd al haar minnaar was

En je wilt met haar meereizen
En je wilt blind reizen
En je weet dat ze je zal vertrouwen
Want je hebt haar mooie lichaam aangeraakt met je geest.

En Jezus was een zeeman
Toen hij op het water liep
En hij bracht lange tijd door met kijken
Vanuit zijn eenzame houten toren
En toen hij er zeker van was
Dat alleen verdrinkende mensen hem konden zien
Zei hij: “Alle mensen zullen zeelui zijn
Tot de zee hen zal bevrijden”
Maar zelf was hij gebroken
Lang voordat de hemel openging
In de steek gelaten, bijna menselijk
Zonk hij in je wijsheid als een steen

En je wilt met hem meereizen
En je wilt blind reizen
En je denkt: misschien kun je hem vertrouwen
Want hij heeft je gave lichaam geraakt met zijn geest.

Dan neemt Suzanne je bij de hand
En ze leidt je naar de rivier
Ze draagt vodden en veren
Die bij het Leger Des Heils vandaan komen
En de zon stroomt naar beneden als was het honing
Op onze vrouwe van de haven
En ze toont je waar te kijken
Tussen het afval en de bloemen
Er zijn helden in het zeewier
Er zijn kinderen in de ochtend
Ze snakken naar een beetje liefde
En zo zullen ze altijd blijven snakken
Terwijl Suzanne de spiegel vasthoudt

En je wilt met haar meereizen
En je wilt blind reizen
En je weet dat je haar kan vertrouwen
Want ze heeft je ongehavende lichaam geraakt met haar geest.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *