De remake van Kellendonk

De remake van Kellendonk

kellendonk3De bijna 30-jarige Felix Mandaat, ‘gekomen om dienstbaar en solidair te zijn, om in liefde opnieuw geboren te worden’ (194) kan zijn opdracht niet vervullen. Zijn opdracht was ‘mens onder de mensen’ te worden als medewerker in een boekenmagazijn van een universiteitsbibliotheek, in ‘de Kapel’. Maar hij ziet spoken in de Kapel, en is zelf eigenlijk de grootste hersenschim. Zijn menswording loopt dood en hij verdwijnt in de eenzaamheid van de taal waaruit hij geschapen was.

Frans Kellendonk heeft in zijn kleine, complexe roman talloze verwijzingen naar en toespelingen op de bijbel verwerkt. Kellendonk citeert weliswaar herkenbaar, maar doet dat nogal eens ironisch en parodiërend. Letter en Geest is wel getypeerd als ‘een soort remake van het verhaal over het verlossingswerk van Christus’. De titel van de roman haakt aan bij woorden uit 2 Korinthe 3, maar lijkt de oorspronkelijke betekenis ervan om te keren.

“En het uitspansel kromp ineen als een boekrol die wordt opgerold. De lezer klapt het boek dicht dat urenlang zijn lichaam is geweest en blaast zijn laatste adem uit. Zijn ziel is verhuisd naar een lichaam dat van hem alleen is. Alles wat hij nu gewaarwordt, wordt hij alleen gewaar.” (255) Aan het eind van het verhaal is Mandaat ‘ontledigd’ tot leesteken: hij is de punt die achter de laatste zin ontbreekt.

[bron: bijbelencultuur.nl]

kellendonk
Alles over Kellendonk – klik op cover

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *