Grand Tour

Grand Tour

hermanpaul
Nu verschenen; Herman Paul is hoogleraar aan de RUG

EEN NIEUWE KIJK OP SECULARISATIE ♦ EEN PRIKKELENDE VISIE OP VERLANGEN [p.10-11, fragment] Beginnend bij de Floreskerk in Groningen maakt dit boek een grand tour langs kerken in de Verenigde Staten, catacomben in Rome, Duitse autoreclames en damesbladen als Libelle en Margriet. Daarbij is het in gesprek met sociologen als Anthony Giddens, met filosofen als Charles Taylor en met theologen van Augustinus en Luther tot Bernd Wannenwetsch en Rowan Williams.

(..) Met Augustinus zie ik de mens als een animal desiderans. Niet de wil, het denken, het voelen of het handelen is voor de mens het meest kenmerkend, maar de economie van het hart – de complexe mix van verlangens die een mensenleven sturing geeft. Een herontdekking van dit augustiniaanse mensbeeld, zoals dat de christelijke traditie tot in de vroegmoderne tijd gekleurd heeft, is er niet op uit de rede, het gevoel of het handelen te bagatelliseren, maar wil deze de plek geven die hun toekomt. Denken, voelen en handelen zijn geworteld in verlangen. Het hart gaat aan het hoofd en de handen vooraf.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *