Christe(ndomme)lijk?

Christe(ndomme)lijk?

christelijke-toespraken kierkegaard
Nieuwe uitgave

In het voor Europa gedenkwaardige jaar 1848 verschijnt niet alleen ‘Het communistisch manifest’ van Karl Marx maar ook ‘Christelijke toespraken’ van Søren Kierkegaard. Geïnspireerd door gebeurtenissen in Parijs klinkt in dat jaar in heel Europa de roep om hervormingen, zoals persvrijheid, een nationale grondwet en parlementaire democratie. Kierkegaard mengt zich niet direct in het publieke debat, maar analyseert de sociale, ethische en religieuze vooronderstellingen van de cultuur, in het bijzonder de aanname dat onze cultuur wezenlijk christelijk is. ‘Christelijke toespraken’ bevat een kritiek op het bestaande ‘christendom’: het religieus-politieke conglomeraat van kerk en staat dat ook door vernieuwingsbewegingen niet wezenlijk ter discussie wordt gesteld. Nodig is een diepere vorm van vernieuwing, die Kierkegaard aanduidt als alsnog ‘christen worden’.

 

Reacties zijn gesloten.