Ambitieuze vingeroefening

Ambitieuze vingeroefening

vries-001
Door Elsbeth Etty. Twee weken later overleed Harry Mulisch…

[bron: fd.nl] Clausewitz is de titel van de roman waarmee de 27-jarige Joost de Vries in 2010 debuteerde. De reproductie van het schilderij op de kaft (de even heroïsche als fatale Charge of the Light Brigade) doet vermoeden dat er flink geput zal gaan worden uit de 19de-eeuwse krijgskunde. Maar zodra je begint te lezen, word je gewaar dat De Vries je met titel en omslagillustratie op het verkeerde been heeft gezet. En bij die ene mystificatie blijft het niet. Misleiding is in de roman Clausewitz het allesoverheersende thema.

(..) Vanwege de verwijzing naar wat tegenwoordig de linkse elite heet, is Clausewitz getypeerd als een satire. Maar de pretenties van deze roman reiken aanzienlijk verder. Joost de Vries treedt hier in de voetstappen van Jorge Luis Borges (1899-1986), de erudiete Argentijn die van de mystificatie zijn handelsmerk maakte. Borges schreef verhalen die er vanwege de (veelal gefingeerde) voetnoten uitzagen als essays.

Die truc neemt De Vries hier over, bijvoorbeeld in het aan LeFebvre toegeschreven (en aan Clausewitz refererende) verhaal Vom Kriege (..). Vanwege de evidente schatplichtigheid aan Borges heeft Clausewitz iets van een ambitieuze vingeroefening. Dat maakt nieuwsgierig naar het vervolg van Joost de Vries’ beklimming van de literaire apenrots.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *