Nieuwe McEwan!

Nieuwe McEwan!

Deze 120 pagina’s-lange vertelling zet de politieke wereld volledig op z’n kop. “Verbonden door ijzeren moed en de wil om te slagen (..) [werden ze gedreven] naar een doel dat verder reikte dan alleen maar het verstand en dat een mystiek volksgevoel omarmde, een besef even simpel en even simpelweg goed en waarachtig als een godsdienstig geloof. (..) Van de bloem der natie vielen de ketenen al af.” (p.34) Het werk van Ian McEwan verschijnt wereldwijd in meer dan dertig talen.

… een recent onderzoek naar de kiezersgunst… Eén bepaalde uitkomst moesten ze in gedachten houden: twee derde van de mensen in de leeftijdsgroep van vijfentwintig tot vierendertig jaar verlangde naar een sterke leider… (p.47)

mcewan kakkerlak4

Reacties zijn gesloten.