‘Hij maakte de Bijbel weer levend’

‘Hij maakte de Bijbel weer levend’

 

 

 

Op zaterdag 3 februari wordt een dienst ter gedachtenis gehouden in de Westerkerk in Amsterdam.

 

Ter Linden werd in 1936 geboren in Amersfoort.

In 1977 werd hij predikant in de Westerkerk in Amsterdam, waar hij tot zijn emeritaat in 1995 bleef. Vanuit die kerk maakt hij ook het televisieprogramma ‘Op verhaal komen in de Wester’ voor de NCRV.

Reacties op overlijden Nico ter Linden (Trouw – 30|01):

Jacobine Geel, theoloog en tv-presentatrice uit Amsterdam

“Nico vertelde de bijbelverhalen altijd zo dat het wel je verstand te boven kon gaan, maar niet tegen je verstand in ging. Ik denk dat zijn boeken voor veel mensen die dachten de Bijbel te kennen ongelooflijk bevrijdend zijn geweest. Met de ogen van nu deed hij toch helemaal recht aan de tekst van toen. Zo maakte hij de Bijbel voor velen weer levend. Zijn werk oogstte lof, er werd over gepraat. Dat vond hij mooi, want hij was ook wel een beetje ijdel. Hij kon het podium goed aan.”

Jos van der Kooy, organist van de Westerkerk in Amsterdam

“Vanaf 1981 tot zijn afscheid in 1995 heb ik met Nico ter Linden samengewerkt. Hij werkte vaak in de kerk, in plaats van thuis in de studeerkamer. Ik gaf les op het kerkorgel. Soms kwam hij opeens de trap opstommelen, vol enthousiasme over iets dat hij had ontdekt in een bijbeltekst. Nico was een harde werker en had veel plezier in het studeren. Samen hebben we talloze kerkdiensten voorbereid. Soms wist hij even geen lied dat paste bij de tekst waarover hij wilde preken. ‘Roep jij eens wat’, zei hij dan.

“Gaandeweg werd Nico steeds bekender, hij kwam op televisie, maar doordeweeks op de kerkvloer was hij dezelfde als op tv.

“Een bevlogen man, een geweldige verteller en een goed luisteraar die brandde van nieuwsgierigheid. In de gesprekken met gemeenteleden hoorde hij de diepere laag in alledaagse dingen. Voor zichzelf was hij heel perfectionistisch, een tekst voor de kerkdienst was soms pas na zeven versies goed. Een gewone dienst bestond niet voor hem, hij benaderde elke zondag als een première.

Vorige week ben ik bij hem geweest en hebben we de muziek voor zijn uitvaartdienst besproken. Hij kwam onder andere met een lied van Guido Gezelle, ‘Het leven is een krijgsbanier’. Dat lijkt een heel traditionele keuze voor zo’n modernistische theoloog. Maar het typeert hem.”

nicoterlinden6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *