Missie

Missie

Literatuur en lectuur kenden lange tijd alleen de drukpublicatie als kunstvorm. Het boek, het tijdschrift en de krant hadden als zodanig een monopoliepositie.
Sinds 1971 is er de digipublicatie. Deze is inmiddels door het grote publiek omarmd, maar staat als kunst van schrijven en lezen in de kinderschoenen.
De promotie van literatuur als kunst in het algemeen en van de digipublicatie als (zelfstandige) kunstvorm in het bijzonder, is de missie van The Geoscope. Literatuur verdient meerdere kunstvormen. De keuze voor één enkele doet de literatuur als vrije schepping geen recht.

The Geoscope wordt gefaciliteerd door Leendert W. van der Sluijs.

Voor meer info over direct publiceren klikt u hier

“Je verandert de dingen niet door de feitelijk bestaande werkelijkheid te bevechten. Om iets te veranderen moet je zelf een nieuw alomvattend model bouwen dat het bestaande model overbodig maakt.”
Richard Buckminster Fuller
– architect van de geoscoop, visionair