Missie

Missie

De literatuur kende lange tijd alleen de drukpublicatie als kunstvorm. Het boek, het tijdschrift of de krant van papier had een monopoliepositie. Sinds 1971 is er ook de digipublicatie (e-book). Deze is inmiddels door het grote publiek eveneens omarmd, maar staat als kunst van schrijven en lezen nog in de kinderschoenen. De missie van The Geoscope is de promotie van literatuur als kunst in het algemeen en van de digipublicatie als (zelfstandige) kunstvorm in het bijzonder. Literatuur verdient meerdere kunstvormen. De keuze voor één enkele doet de literatuur als vrije schepping tekort.

The Geoscope wordt gefaciliteerd door Leendert W. van der Sluijs.

Voor meer info over publiceren klikt u hier

 

“Je verandert de dingen niet door de bestaande werkelijkheid te bevechten. Om iets te veranderen moet je een nieuw [alomvattend] model bouwen dat het bestaande model overbodig maakt.” – Richard Buckminster Fuller