Novelle Holle Berg

Novelle Holle Berg

Holle Berg is een nieuwe novelle van de schrijver Hans Altena, die eerder in 2021 bij Uitgeverij Aspekt de roman Zelfportret met masker publiceerde, een drieluik dat helaas verscheen in coronatijd, en daardoor enigszins onder de radar bleef.
De novelle is in zekere zin een vervolg op dit boek, een commentaar op de ontstaansgeschiedenis ervan en een beschrijving van een donkere periode die de schrijver inging tijdens het voltooien van wat hij beschouwt als een levenswerk: vanaf zijn zestiende perfectioneerde hij in vingeroefeningen zijn eigen muzikale, geacheveerde stijl, tot hij daarmee tevreden was en drie verhalen hem duidelijk voor ogen stonden, waaraan hij de laatste tien jaar werkte, daarbij heel veel schrappend.
Zijn streven was het autobiografische te overstijgen in een kunstwerk.
De novelle is eigenlijk wat Zelfportret met masker niet mocht worden van hem, maar dat zich toch aan hem opdrong als wat moest geschreven, een authentiek geluid op de achtergrond van dat gefictionaliseerde relaas van zijn belangrijkste belevenissen. Dat de auteur dit zo prijs geeft, is deels om aan dat hoofdwerk meer bekendheid te verlenen, en de lezer dieper te laten schouwen in de geest van een schrijver en een nieuw licht te laten werpen op de inhoud van Zelfportret met masker. Dat steeds achter iedere onthulling een ander geheim schuilt, zal deze openhartige vertelling bewijzen, die in een ongewoon snelle tijd tot stand kwam maar toch weer, net als bij Zelfportret met masker, gehoorzaamt aan een strakke, klassieke constructie. Ieder van de drie delen telt zeven hoofdstukken, die in dit digibook alle niet meer dan ongeveer twee A4 beslaan. De proloog, die het boek tot vier segmenten brengt (naar het aantal windstreken), bestaat uit exact zeshonderd woorden.

De novelle wordt u door de schrijver hier aangeboden.

 

Hans Altena heeft een nieuwe roman in voorbereiding. Volg hem ook op Twitter

Reacties zijn gesloten.