Briljant essay over Kierkegaards dubbele incognito

Briljant essay over Kierkegaards dubbele incognito

“Het is niet het welgevallen van den artiest met het willig instrument zijner kunst schoonheid voort te brengen of de vriendelijke neiging van den sociaal-gevoelende, anderen te laten meegenieten van de schoonheid die hij innerlijk of uiterlijk schouwt, niet ook de behoefte van den paedagogisch-bezielde, de menschheid door middel van zijn kunst een hooger levens- of kunstinzicht deelachtig te maken, die den kunstenaar tot scheppen dringt, het is slechts de noodzaak, vorm te geven aan zijn ontroering, ‘sich selbst in eine Form zu bringen’ zoals Nietzsche het uitdrukt, zich te vinden, te verwezenlijken, te redden.”

Jacqueline E. van der Waals schreef in 1921 (een jaar voor haar overlijden) een essay over Kierkegaard, het verscheen in twee delen in Onze Eeuw, jaargang 21-1. Het werd uitgegeven door De Waelburgh te Blaricum.

Covers & link naar het essay: Jacqueline E van der Waals in Onze Eeuw essay Kierkegaard

Download het essay, ingeleid en bezorgd door Leendert W. van der Sluijs: Jacqueline E van der Waals digitaal essay Kierkegaard

Reacties zijn gesloten.