Archief van
Dag: 4 maart 2019

► Verschenen: Vindeling!

► Verschenen: Vindeling!

meer
Verschenen: maart 2019

meer2

[Dankwoord vooraf]
Het idee voor dit boek kreeg ik door mijn ontmoeting met een zesjarig meisje en haar moeder, bij wie ik in november 2015 mijn verloren tas kon ophalen. In een schaars ingericht huis aan een kade in Amsterdam vertelde een vrouw met een Oost-Europees accent me dat niet zij maar haar dochter mijn tas als eerste had zien liggen – op straat naast een vuilnisbak. Een paar dagen later ben ik voor de tweede keer naar hun huis gefietst om het meisje als blijk van dank een sprookjesboek te brengen. Het huis zou ik nu niet meer terug kunnen vinden, maar vanaf deze pagina bedank ik haar nog eens, en ditmaal voor het boek dat zij mij – zonder het te weten – heeft ingegeven.

Lees hier een fragment.

 

Aangeraakt door Sartre en Mulisch

Aangeraakt door Sartre en Mulisch

wesseltegussinklo[bron: de reactor.org] In Aangeraakt door goden (2003) gaat Wessel te Gussinklo met toewijding en precisie op zoek naar de wortels van zijn bewondering voor Jean-Paul Sartre en Harry Mulisch. Te Gussinklo’s schriftuur straalt ernst en urgentie uit, een drang tot absolute oprechtheid die weliswaar zijn eigen blinde vlekken creëert, maar die dit werk merkwaardig innemend maakt.

“Wessel te Gussinklo [is een] schrijver van een klein maar bijzonder oeuvre, waarin de ongewone, meteen herkenbare eigen stijl opvalt, terwijl er tegelijkertijd iets algemeens, iets universeels in wordt uitgedrukt. Voor Te Gussinklo staat stijl beslist niet op zichzelf, als een doel an sich. Wie er zo over denkt behoort tot de ‘dommen’, schrijft hij in (..) Aangeraakt door goden, tot hen die zich op de stijl storten omdat ze niets te vertellen hebben. Het ‘allerhoogste’ is stijl pas, wanneer hij wordt opgevat als de ‘weerslag in taal van een persoonlijkheid’, én als het middel of, in Te Gussinklo’s woorden, als het ‘vangnet’ dat een schrijver gebruikt ‘om iets uit de zee van het bestaande, het aanwezige, de werkelijkheid (…) op te vissen’.” (Arnold Heumakers)

Lees hier de recensie van Arnold Heumakers, in NRC Handelsblad.