Archief van
Maand: april 2018

Over plasma-voorkomens

Over plasma-voorkomens

rens-van-der-sluijsRens van der Sluijs was lange tijd een belangrijk medewerker van de plasma fysicus dr. Anthony Peratt. Peratt is de ontdekker van de overeenkomst tussen prehistorische rotskunst-afbeeldingen en plasma-voorkomens in het heelal én in het laboratorium. De overeenkomsten zijn zo verbluffend, dat hij er voor 100 procent van overtuigd is dat de mens van die tijd getuige geweest is van een ongewoon heftige zonneactiviteit, gedurende een periode van enkele duizenden jaren. Dit deed de aurora’s aan de polen van de aarde enorm in omvang en hoogte toenemen, vooral die aan de Zuidpool, de aurora australis. Deze was overal op aarde zichtbaar. De hemel werd van pool tot pool groen. Overal danste het licht van de aurora’s, dag en nacht. Peratt c.s. stellen dat er in zich die tijden grote beroeringen in ons zonnestelsel voordeden. De enorm gerezen aurora’s, waarvan die aan de Zuidpool nu omschreven wordt als ‘plasmakolom’, waren er het gevolg van. Hoe deze er fysiek uitzag weten we van oude overgeleverde opgetekende mythen uit teksten van vele volkeren uit de gehele wereld.

(bron: apanarcheo.nl; bericht gereviseerd)

Lang voor de eerste bekende menselijke beschavingen

Lang voor de eerste bekende menselijke beschavingen

Een spannend verhaal dat zich afspeelt in Londen, Parijs en Egypte waar de ontknoping vlakbij de piramide van Cheops plaatsvindt. Het debuut ‘Het Darwin Dilemma’ van Han Thomas is volgens de uitgever ‘nog beter dan een Dan Brown’.

Wanneer antropoloog Mark Enquist aantoont dat er lang voor de eerste bekende menselijke beschavingen ontstonden, een intelligent volk op aarde geleefd moet hebben, plaatst hij de ouderdom van de mensheid in een compleet nieuw daglicht. Een verborgen deur in de piramide van Cheops en een oude Ottomaanse kaart van het land onder het ijs van Antartica zijn enkele van de echt bestaande aanwijzingen die professor Enquist op het spoor van dit oude geheim hebben gebracht. Vreemd genoeg is hij vanaf dat moment zijn leven niet meer zeker.

Vlak voordat wetenschapper Nicolas Moreau het antwoord op een van de grootste onopgeloste raadsels uit de geschiedenis bekend wil maken, verdwijnt hij plotseling spoorloos. Journaliste Michelle Rousseau komt erachter dat hij heeft ontdekt hoe levenloze deeltjes miljarden jaren geleden de gigantische sprong naar het eerste leven op aarde hebben kunnen maken. Op haar zoektocht naar de verdwenen bioloog komt ze er langzaam achter dat de meningen over wie er verantwoordelijk is voor de schepping sterk verdeeld zijn…

Verschijnt op 7 mei. Klik hier voor een preview!

 

►►Over de ego-explosie

►►Over de ego-explosie

“The worldwide myths of a Golden Age or an original paradise have a factual, archaeological basis.”

 

taylor5

[bol.com] Steve Taylor is universitair docent psychologie. Hij is verkozen tot een van de honderd meest invloedrijke schrijvers en sprekers over spiritualiteit en bewustwording. Zijn boeken worden in 19 landen uitgegeven. Eckhart Tolle omschrijft het werk van Steve Taylor als ‘een belangrijke bijdrage in de bewustwording die momenteel gaande is in de wereld’.

 

Thinking Planet

Thinking Planet

“DE PLANEET ZÉLF DENKT…”

antjie_krog‘Het is tijd om te zoeken naar manieren van onderlinge verbondenheid die we ons nog niet kunnen voorstellen’, schrijft dichter Antjie Krog. Zij denkt dat we te veel gericht zijn op onszelf, en stelt daarom een filosofie voor die de focus legt op mentale en fysieke verbondenheid: samen ‘één-zijn’, ook wel Ubuntu genoemd.
De Zuid-Afrikaanse is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Westkaap en veelgeprezen schrijfster. In 2000 ontving zij de prijs voor Vrede en Cultuur van de Hiroshima-stichting voor haar bijzondere boek ‘De kleur van je hart’.

Dichter Antjie Krog (1952) schrijft romans, toneelstukken en non-fictie. Ze werkte als journalist en onderwijzer en is nu hoogleraar letteren en filosofie in Zuid-Afrika. Haar werk geldt als ‘Nobelprijswaardig’. Op 19/4 2018 kreeg ze in Nederland de Gouden Ganzenveer uitgereikt en op 21/4 sprak ze op denkfestival Thinking Planet in TivoliVredenburg (Utrecht).

Tijdens Thinking Planet 2018 vertelde Antjie Krog over het diepgaande belang van de Ubuntu-filosofie, die ingaat tegen het westerse idee van eigenbelang en ten grondslag ligt aan het Afrikaanse denken.

Bekijk ook:

 

Wittgenstein als componist

Wittgenstein als componist

Wittgenstein schreef Tractatus Logico-philosophicus, een moeilijk te doorgronden logisch denksysteem opgebouwd uit vele stellingen. Hij zet uiteen wat zinvol en zinloos taalgebruik is. Zinvolle taal gaat over waarneembare kennis van de wereld. Voor andere (overigens zeer belangrijke) zaken als schoonheid, religie en ethiek geldt dat onze taal zich daar niet voor leent. Met deze conclusie meende Wittgenstein de grootste filosofische problemen opgelost te hebben en trekt zich terug uit de filosofie.

Na een periode als tuinman, -architect en schoolmeester keert hij echter terug in de wetenschap: als hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge. In zijn boek  Filosofische Onderzoekingen denkt hij verder na over de verhouding tussen taal en werkelijkheid, maar die is ingewikkelder dan hij eerder stelde. Wittgenstein heeft het over taalspel: de betekenis van woorden is afhankelijk van de situatie waarin ze gebruikt worden.

Ludwig Wittgenstein is een belangrijke Joodse denker uit de 20e eeuw en zijn filosofische werken omvatten vrijwel het hele menselijk denken en handelen, met nadruk op de logica. Weinig mensen echter weten dat muziek een hoofdrol speelde in zijn leven. Hij groeide op in een muzikale familie, waar grote componisten als Brahms en Mahler over de vloer kwamen. Zelf speelde Wittgenstein klarinet en hij componeerde vier maten en minder dan dertig seconden duurt zijn muziekstuk, getiteld ‘Leidenschaftlich’, dat hij met potlood tussen zijn filosofische aantekeningen krabbelde.

Waarom drukt Wittgenstein zich tussen zijn filosofische bespiegelingen plotseling in muziek uit? Misschien moeten we hem niet als filosoof zien maar als kunstenaar, die ons juist op andere uitingsvormen dan taal wijst. Want soms schieten woorden tekort.

(bron: denieuweliefde.com)

 

De kat begint met spinnen en de filosoof komt met hersenspinsels…

De kat begint met spinnen en de filosoof komt met hersenspinsels…

bosrten6[trouw.nl] In het verleden is veel nagedacht over de verschillen tussen mensen en dieren. En één ervan is dat mensen kunnen spreken en dieren niet. Die verschillen bestaan in hoofdlijnen hieruit dat de mens een redelijk wezen is (homo sapiens) en ook vrij, omdat hij niet aan instincten is gebonden zoals het dier. Daaruit vloeien weer verdere verschillen voort. Omdat de mens rationeel is, heeft hij een taal als drager van gedachten. En omdat hij vrij is, heeft hij keuzes en is hij een moreel wezen.

Al die verschillen zeggen natuurlijk meer over de aanmatiging van de mens, die zich tot maat van alle dingen heeft gemaakt, dan over de veronderstelde tekorten van dieren. Als filosofen naar dieren kijken, bijvoorbeeld naar hun kat, gaat het volgens René ten Bos vaak fout: „de kat begint met spinnen en de filosoof komt met hersenspinsels.”

Misschien is het dier wel geniaal. Althans, dat is wat Ten Bos betoogt. Op het eerste gezicht vreemd want wij verbinden genialiteit met oorspronkelijkheid en scheppingskracht. Maar dan moeten we ons realiseren wat genialiteit oorspronkelijk betekent. Het woord is afgeleid van genius, een meerduidig begrip dat bij de Romeinen op een andere wijze verbonden was met oorspronkelijkheid: het oereigen zijn, de in de diepste natuur verborgen aard en eigenschappen van wie we eigenlijk zijn.

Dieren nu, slagen er beter in om bij zichzelf te blijven dan mensen. Ten Bos specificeert dit als het vermogen van dieren om op de achtergrond te blijven, niet op te vallen, onontdekt te blijven. Daarin zit hun eigenheid en genialiteit. Wij mensen hebben daar geen vrede mee…