Archief van
Dag: 6 december 2017

Woorden vinden/ erbij horen/

Woorden vinden/ erbij horen/

schama_de_geschiedenis_van_de_joden

[bol.com] Dit is het boek dat Simon Schama altijd al heeft willen schrijven: Possibly the greatest story ever told, een grootse geschiedenis van het Joodse volk in de geschiedenis van de wereld. Van Mozes tot psycho­ analyse, van de Bijbel tot de Westelijke Jordaanoever, van de cultuur tot en met de wetenschap: op al deze terreinen zijn Joden van een beslissende invloed geweest op de ontwikkeling van de wereld.

Zoals John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten ooit schreef: ‘De Joden hebben meer bijgedragen aan de bescha­ving van de mensheid dan willekeurig welk land.’ Schama vertelt dit verhaal met de weidse blik die hem tot een van de beste historici van onze tijd maakt: een geschiedenis waarin schoonheid en gruwelen een even grote rol spelen.

[hebban.nl] De grootse geschiedenis van het Joodse volk is het boek dat hij altijd al heeft willen schrijven. In 2013 verscheen het eerste deel (van drie) van De geschiedenis van de Joden 1000 v.C. – 1492, dat overal ter wereld lovend werd ontvangen. In het tweede deel richt Schama zich op de periode van 1492 tot 1900. Met zijn karakteristieke flair en gevoel voor detail neemt hij je mee in de geschiedenis. Hij vertelt de verhalen van rabbi’s en filosofen, maar ook van degenen die zelden een plek krijgen toebedeeld in de geschiedschrijving: een dichteres in het getto van Venetië, een generaal in China tijdens de Ming-dynastie, een bokser in georgiaans Engeland, een bijbelverkoper in Amsterdam, een dovenleraar in achttiende-eeuws Frankrijk en een operacomponist in negentiende-eeuws Duitsland. De geschiedenis ontvouwt zich van India naar Galilea, van Colombia tot Istanbul. In handen van meesterverteller Schama is de geschiedenis van de Joden een verhaal over de hele mensheid.

 

Theologische cultuurkritiek

Theologische cultuurkritiek

dekker

[Wolter Huttinga, trouw.nl] Dekker denkt erover na wat ‘God’ en ‘geloof’ in een geseculariseerde samenleving nog te betekenen hebben. Rond dit thema schreef hij dertien op preken gebaseerde essays, waarin hij via bijbelgedeelten de lezer telkens meeneemt in een flinke cultuurkritische analyse. De voorkant van zijn boek hakt er direct lekker in: Jezus aan het kruis, geprojecteerd op een schietschijf (mijn zoontje noemt het boek overigens consequent ‘de wasmachine’, zie afbeelding). Als God werkelijk tot ons komt, zo betoogt Dekker, dan zal dat altijd als provocatie gebeuren. God schiet onze godsbeelden stuk door zich te presenteren met de dwaasheid van het kruis, waarmee hij zich zowel voor gelovigen als ongelovigen aan het verwachtingspatroon onttrekt. Kortom: God provoceert.

(..) Dekker kan er wat van als het om het om beeldspraak gaat. Bijvoorbeeld naar aanleiding van Jacob die de zegen van Esau steelt: ‘Jacob is als iemand die een medaille gewonnen heeft op de Olympische Spelen, maar wel op doping’. De gelovigen die bij Paulus als ‘aarden vaten’ hun schat dragen worden bij Dekker ‘de plastic tasjes van God’. Mooi fris taalgebruik en oubollige cliché’s wisselen elkaar in rap tempo af. In het essay ‘de vuurvaste gemeente’, naar aanleiding van Daniëls vrienden die in de vuuroven gegooid worden, stelt hij bijvoorbeeld droog: ‘Ook met Jezus in de vlammen is het vuur nog geen pretje’, maar wel nadat hij eerst karikaturaal georeerd heeft tegen ‘de massa’s die knielen voor de afgoden van afval en onverschilligheid’.

(..) Populair-theologische boekjes geschreven door ‘dominees met een mening’, je zou er de haard nog niet mee aan willen maken. Willem Maarten Dekker schreef ook zo’n boek, maar wel een dat ver boven het maaiveld uitsteekt. Je hoort de diepe beïnvloeding van Luther, Kierkegaard en Barth. Dat dat misschien soms eenzijdige theologie oplevert betekent niet dat het een slecht boek is. Integendeel, een kritisch stemgeluid in een van gezapigheid voortkabbelende Protestantse Kerk, het doet verlangen naar meer.