Archief van
Dag: 21 februari 2017

Vertelsels

Vertelsels

chest22“Het genoegen van thuis te zijn kan op twee manieren bereikt worden, en één manier is thuis te blijven. De andere manier is, rondom de hele wereld heen te wandelen, totdat men weer op dezelfde plaats uitkomt. Ik heb eens een vertelsel geschreven, waarin ik zulk een reis heb trachten te volgen. Met groot genoegen laat ik echter nu dit onderwerp rusten, om te gaan spreken over een ander vertelsel, dat ik nooit geschreven heb. Gelijk ieder boek, dat ik nooit geschreven heb, is het veel beter dan ieder boek, dat ik ooit geschreven heb. Het is maar al te waarschijnlijk, dat ik het nooit schrijven zal, maar ik zal er hier enkel gebruik van maken als symbool, want het is een symbool van dezelfde waarheid. chest18Ik stelde mij deze vertelling voor als een idylle van die uitgestrekte dalen met hun bekoorlijke hellingen, zoals de flanken van de krijtheuvels, waarop in de oudheid de Witte Paarden van Wessex werden afgetekend in reusachtige omtrekken door gras te verwijderen. Het verhaal betrof een jongen, wiens huis of hut op zo’n helling stond en die de wijde wereld introk op zoek naar iets groots, bijvoorbeeld het beeld of het graf van een reus: en toen hij ver genoeg van huis was, blikte hij terug naar de plaats, die hij verlaten had, en hij zag, dat de hoeve van zijn vader en de moestuin, die daar plat tegen de heuvelhelling lagen als de kleuren en kwartieren van een wapenschild, slechts delen waren van zo’n reuzengedaante, waar hij altijd over gelopen had, maar die te groot en te nabij was om gezien te worden. Ik geloof, dat dit een trouw beeld geeft van de weg die een waarlijk onafhankelijke geest in onze tijd volgt, en deze weg wil dit boek hem wijzen. Met andere woorden: dit boek wil betogen, dat het ’t beste is, zich bij het christendom thuis te voelen, maar dat ’t op één na het beste is, er geheel vreemd tegenover te staan.”

[Uit: G.K. Chesterton, De eeuwige mens]

chest-mens-001
Ned. vert., 1e druk; 427 blz.

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail