Archief van
Maand: september 2016

Nieuwe Foer is er!

Nieuwe Foer is er!

Foer Hier ben ik schets 3.inddPersbericht: ‘Hier ben ik’ beschrijft drie tumultueuze weken uit het leven van een uit elkaar vallend gezin. Terwijl Jacob, Julia en hun drie zonen geconfronteerd worden met een uitzichtloze situatie, zet een catastrofale aardbeving een pan-Arabische invasie van Israël in gang. Er komt een discussie op gang over de echte betekenis van het begrip ‘thuis’.

‘Hier ben ik’ is een monumentaal boek, geschreven met dezelfde intensiteit, inventiviteit en urgentie die je terugvindt in zijn vorige boeken. Op zijn kenmerkende hilarische wijze schopt Foer opnieuw enkele heilige huisjes omver.

foer2

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Japins dwergperspectief

Japins dwergperspectief

japinDe grote wereld, over de miniatuurstad Lilliputia in Dreamland ten tijde van het Derde Rijk, is met kop en schouders Japins beste roman – het boek was het Boekenweekgeschenk in 2006, en is tien jaar later opnieuw een waar geschenk. Hoofdpersoon is de geboren dwerg Lemmy.

Om de wereld te leren kennen hoefde Lemmy Dreamland niet uit. Integendeel, het avontuur kwam naar hem toe. Om de zoveel tijd keerde [zijn dubbelgrote vriend] Gumpertz van zijn reizen terug met, zoals hij ze adverteerde, ongehoorde wonderen. Gumpertz ging in het stro liggen (..) en vertelde over zijn volgende onderneming, een tocht naar de Lage Landen, waar hij mensen vandaan wilde meenemen die op houten schoenen liepen. Dat volk woonde in een kunstmatige omgeving, net als Lemmy, waar alles klein was. Dat interesseerde hem: vlakke velden doorsneden door kanalen zo smal dat hij eroverheen zou kunnen springen. De huisjes hadden er halve deurtjes waar hij met gemak bovenuit zou kunnen kijken. Zelfs de bergen waren er op zijn maat, nooit hoger dan een duin. ‘Mensen willen altijd weer iets nieuws,’ verzuchtte Gumpertz, ‘maar ze zijn lui geworden. De wereld is te groot voor ze. Ze trekken er niet meer op uit om hem te veroveren. Ze krijgen hem liever hapklaar geserveerd. Elke dag een verse droom om te verslinden. Aan ons de taak die aan te slepen, jongen. Jij en ik, wij kunnen dat.’

 

Een boek voor in de literaire salon, met glas wijn, nootje.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Verborgen(?) geluk

Verborgen(?) geluk

Zwanen

 

De grote witte lijven van de zwanen

zoeken naar voedsel in ’t ondiepe van

de sloot, de kringen die zich om hun hals

heen rijgen liggen tot de oever bloot.

C.J. van Geel

 

T. van Deel (UvA) over dit gedicht: ‘Van Geel wilde niets liever dan dat zijn gedichten geïnterpreteerd, geduid zouden worden. Hij heeft zich herhaaldelijk met zwanen geïdentificeerd. De zwanen schrijven kringen op het water ten teken van hun levensverrichtingen daar beneden. Ze zijn als dichters die zichtbaar maken wat verborgen is. Ook dit gedicht heeft onze omgang met de werkelijkheid verrijkt en verdiept.’

 

geel

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Woord

Woord

 

Woord

 

Als eenzame letters

zich samenvoegen tot woorden

 

Als eenzame woorden

zich samenvoegen tot zinnen

 

Als eenzame zinnen

zich samenvoegen tot beelden

 

Als samengevoegde letters, woorden, zinnen

als het geschrevene tot ons gaat spreken

dan zien wij het onvoorstelbare

Een wereld van hoop

 

En als het beeld vervaagt

vloeien we terug naar Het Begin

En in het begin was er

een oude bekende:

Het Woord

 

En alle dingen zijn door dat Woord gemaakt

het tastbare en het onaantastbare

 

En het Woord was

En het Woord is

En het Woord luidt:

 

Ik maak iets nieuws

Heb je het nog steeds niet gezien?

 

Leen Konings

Jes. 43 : 19

Zie, Ik maak iets nieuws,

nu zal het uitspruiten;

Zult gij er geen acht op slaan?

Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken,

rivieren in de wildernis.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Kafka – Buber

Kafka – Buber

De ontmoeting met Buber zal voor mij altijd levende werkelijkheid blijven. Het is in ieder opzicht een van de zuiverste herinneringen die ik heb. – Kafka

 

Waar Jij wordt gesproken, is geen iets. Jij is zonder grens. Wie Jij spreekt, heeft geen iets, heeft niets. Maar hij staat in de relatie! – Buber

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Nieuwe theologie

Nieuwe theologie

Westerman%20presenteert%20De%20Messias%20Leren%20in%20Utrecht%202015
Edjan Westerman presenteert ‘de Messias leren – Israël en de volken, Gods weg nieuw leren lezen’

De hermeneutische aanpak in Westermans studie de Messias leren (2015) is een gouden greep. De auteur werpt de vraag op naar het paradigma of de bril waarmee de Bijbelse boodschap wordt verstaan. Klassiek is het lineaire model schepping-zondeval-verlossing. Een andere manier van lezen is ‘de circulaire’, er is een midden met concentrische cirkels. Westerman kiest voor deze laatste. En hij doet dat overtuigend op exegetische gronden. Het gaat God blijkens Genesis 1 niet om de méns, maar om de schepping. De mens wordt pas op de zesde dag geschapen. Vooraf gaat de schepping van gewassen en dieren. ‘De mens heeft een opdracht nog voor hij door God is geschapen. Hij heeft een leven te leven in relaties.’ Het is de opdracht gericht te zijn op het gegeven dat de schepping bedoeld is ‘om een eigen geschiedenis te gaan doormaken’. Deze geschiedenis is nadrukkelijk verbonden met Gods zegenen (Gen.1:22 (eerst de dieren), 28 (daarna de mens)!). ‘De schepping is gericht op een geschiedenis waarin (..) de bedoelingen van God gerealiseerd zouden worden,’ schrijft Westerman.

Heilrijke bedoelingen zijn het, vol van genade en zegen, maar welke? De openbaring aan Israël maakt die duidelijk. ‘De inhoud van de zegen waarmee de Heilige God zijn schepping wil zegenen is de roeping van Israël om een koninkrijk van priesters te zijn te midden van de volken.’ Het is de realisering van Israël als een dienend priesterlijk volk, een realisering in de geschiedenis van de schepping, die uiteindelijk de zegen zal uitmaken voor alle volken. Alles wacht op deze realisering. Israël is daardoor het hart van Gods bedoelingen en daarom het midden van de aarde. Het wachten is op de vervulling van dit heil, ten goede voor heel de aarde. Het is precies deze vervulling die beslissend is begonnen in Messias Jezus, de Koning van de Joden. Hij ging al als Priester tot verzoening het oordeel binnen van de Dag der dagen.

In het eindgericht heeft de liefde bezongen in het Hooglied het laatste woord. De volken zullen, volgens Jesaja 2, optrekken naar Jeruzalem om dáár de Tora van God te ontvangen en die van Hem te leren. Ze zullen luisteren naar Gods harteklop voor zijn volk en zo zijn liefde leren kennen. Ook Israël zelf zal als priestervolk een schepping zijn in het midden van de aarde. Om bron van zegen te zijn voor alle volken.

Westermans circulaire verstaansmodel, er is een midden met talloze betekeniscirkels eromheen -nieuwe oren, ogen, woorden en daden voor Israël én de volken; het boek is hiervoor zelf een rijke bron-, doet recht aan de unieke Bijbelse openbaring. Het lineaire model is er een van fasen in de geschiedenis, opeenvolging is de hoofdgedachte. Een paradigma waarmee de heidense idee van de ontwikkeling van de mens als aards opperwezen gemakkelijk voet aan land kon zetten. Circulair denken, op grond van uitvoerige en eminente Bijbelexegese zoals in de (overigens zeer toegankelijke) studie van Westerman, behoedt niet alleen voor het onuitroeibare onkruid van de vervangingstheologie binnen de kerk, maar doet ook zegenrijk recht aan de ervaring van alle stervelingen. Het al dan niet afgebeelde ‘alziend oog’ herinnert blijvend aan Gods bedoelingen. Er is een midden, een ronde kern, een hart, een plaats van gemeenschap met de Eeuwige. Precies zo worden in Israël als leerhuis voor de volken deze woorden gekoesterd: ‘Ik geef raad, mijn oog is op u.’ (Psalm 32:8)

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail