Archief van
Auteur: Blaise T.

Nieuw: De bijbel uitgelegd voor millennials, in infographics

Nieuw: De bijbel uitgelegd voor millennials, in infographics

infographic-Bijbel

[bron: een vertaling van een interview wat eerder verschenen is op BibleGateway Blog] In dit interview neemt auteur Karen Sawrey je mee in het ontstaan van haar boek De infographic Bijbel: Het Woord van God in een nieuwe dimensie (2019).

Wat is een infographic?

‘Het Collins woordenboek geeft een goede uitleg: ‘Een grafiek, diagram of ander visueel beeld ontworpen om complexe informatie in een gemakkelijk te begrijpen vorm te presenteren.’ ‘

Wat is De infograpic Bijbel en voor wie is hij bedoeld?

‘Ik heb de afgelopen vijf jaar aan De infographic Bijbel gewerkt. Het was verreweg het moeilijkste project uit mijn hele carrière, maar ook het meest fantastische project! Ik heb dit boek geschreven met een millennial-publiek in mijn gedachten. Voor de nieuwe generatie wordt het steeds normaler om te communiceren in beelden. Jezus sprak in gelijkenissen en  maakte zo mentale plaatjes om zijn publiek te helpen de essentie van zijn boodschap te begrijpen en te onthouden. En Paulus koos ervoor om in de straattaal van dat moment te schrijven. Het doel van De infographic Bijbel is om dat allebei te doen: een visueel beeld creëren en dat beeld ondersteunen met begrijpelijke teksten. De infographic Bijbel is geen gewone Bijbel met afbeeldingen bij de tekst. Hij bevat niet alle Bijbelboeken en is dus geen vervanging van de Bijbel, maar verwijst in alles terug naar de Bijbel. Het boek is een uitnodiging om op een nieuwe en relevante manier in contact te komen met Gods inspirerende woorden, ongeacht waar iemand zich op zijn reis met God bevindt. Deze Bijbel is bedoeld om van te genieten!’

Waarom heb je het thema van de herstelde relatie gekozen als leidraad?

‘Er zijn zoveel thema’s die gebruikt kunnen worden als leidraad voor het beschrijven van de Bijbel. Ik heb ervoor gekozen om het thema van Gods liefde en toewijding te gebruiken. De keuze voor dit thema heeft onder andere te maken met mijn eigen reis met God. Psalm 103:2-5 vat het ongeveer samen: “Prijs de HEER mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar”. Gods verlangen voor een relatie met ons blijft mij telkens weer verbazen. We zijn geschapen voor een relatie met God en met elkaar. Bij het samenstellen van deze Bijbel heb ik samengewerkt met mensen met allerlei verschillende theologische achtergronden, dat vind ik een groot voorrecht. Ik geloof dat je die verschillen niet uit de weg moet gaan. Je moet ze omarmen, want juist dat levert eenheid op. Ik ben een evangelist in hart en nieren. Er is geen grotere hoop dan het herstel van alle dingen. De hoop op herstel die Openbaring 21 ons biedt is prachtig. Het is belangrijk om die hoop voor ogen te houden.’

infographic1Waarom was het schrijven van de korte teksten bij elke infographic een van je grootste uitdagingen tijdens dit project?

‘Het voelde alsof ik een kameel door het oog van de naald moest steken! Infographics hebben altijd korte teksten, maar in het geval van De infographic Bijbel moesten wij de ingewikkelde gedachten van deskundigen samenvoegen tot beknopte, kernachtige zinnen. Dit was een lang proces, en het creëren van de data kostte verreweg de meeste tijd. De rol van de tekst is om de afbeelding te ondersteunen en verder uit te leggen in zo min mogelijk woorden.’

Selecteer 3 infographics van het boek en leg ze uit.

1.      Alle profetieën over Jezus (pagina’s 128-129)

‘De afbeelding zit vol leven en hoop: het is een van de krachtigste infographics in het boek omdat het Jezus als Messias onthult. Het toont elke oudtestamentische profetie over de Messias en legt uit hoe die vervuld wordt in het Nieuwe Testament. Het is precies het punt waarop het christelijke geloof is gebaseerd, en dat maakt het zo boeiend! Deze infographic bevestigt en onthult de waarheid van Matteüs 5:17. (“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.”)’

Welke informatie wordt getoond:

‘Dit is een van mijn meest complexe datasets. De gegevens zijn zo rijk en genuanceerd dat deze infographic echt een indrukwekkend beeld vormt. Ik wilde dat het publiek het enorme volume van die vervulde profetieën kon bevatten. Dat was het hoofddoel; je kan niet verwachten dat mensen elk lijntje van profetie naar vervulling volgen. Er is een aantal diepere niveaus dat de lezer kan verkennen als hij dat wil, maar als dat niet gebeurt, doet dit niets af aan de hoofdboodschap van de infographic. Het eerste niveau is waar in de Bijbel die profetieën en vervullingen staan en hoeveel er per Bijbelboek zijn. Dit wordt getoond door de cirkels op de X-as van de kaart, geplaatst in canonieke volgorde van links naar rechts. Het tweede niveau is de manier waarop de profetie werd vervuld, aangegeven met het type lijn: een gestreepte lijn wanneer de profetie is bevestigd door anderen, een gestippelde lijn voor een uitspraak van Jezus en een doorgetrokken streep voor een verslag van een gebeurtenis. Op het derde niveau staat het thema van de profetie. Dit wordt getoond door de lijnkleur. De grafiek laat bijvoorbeeld zien dat Jesaja veel profetieën bevat over de thema’s Hoe Hij zal verlossen en Hoe het zal eindigen in de tweede helft van Jesaja.’

Doelgericht ontwerp:

‘Deze infographic is de overbrugging van het Oude naar het Nieuwe Testament en tegelijk de overbrugging van mat papier naar het glanzende papier bij het Nieuwe Testament. Het klinkt nerdy, maar deze pagina is strategisch geplaatst, zodat de lezer de verschuiving tussen de twee testamenten en tussen profetie en vervulling kan ervaren. Het ontwerp heeft ook betekenis. De rondjes bij de profetieën zijn open, terwijl de rondjes bij de vervullingen ingekleurd zijn om te weerspiegelen dat elke profetie is voltooid. De kleuren zijn gekozen om de aanwezigheid van Jezus over te brengen, gebruikmakend van de kleurtinten van de lente en zomer. Ik wilde dat de eindpunten van de lijnen allemaal op de X-as zouden liggen in plaats van naast elkaar op de Y-as, zodat de verbindingslijnen een regenboog vormen. Die symboliseert de hoop die Jezus brengt!’

1.      Jezus’ profetieën in de evangeliën (pagina 126-127)

‘Dit is een ingezoomde opmaak van Alle profetieën over Jezus, met dezelfde dataset en sleutel, en natuurlijk dezelfde ontwerpelementen.’

Welke informatie wordt getoond:

‘Door alleen in te zoomen op de profetieën die in de evangeliën werden vervuld, kon ik wat meer interessante details uit deze dataset tonen. Nieuwe patronen worden zichtbaar door ze op een andere manier op de pagina te zetten. Het eerste wat je nu ziet, is het afzonderlijke Bijbelvers, met daarbij een samenvatting van de profetie en de vervulling in de evangeliën. De plaatsing van de stippen is ook veranderd. Links zijn de profetieën eerst gegroepeerd per thema en vervolgens op volgorde van de canon; dit toont duidelijk de hoeveelheid profetieën voor elk thema. Rechts op de pagina zijn de vervullingen gegroepeerd op type en vervolgens op canonieke volgorde, zodat de lezer de hoeveelheid duidelijk kan zien. De lezer kan enkele van de regels volgen van profetie tot vervulling.’

3. De aard en het karakter van God (pagina 26-27)

‘Met deze infographic moesten we iets onbeschrijfelijks beschrijven. Dus… succes ermee.’

Welke informatie wordt getoond:

‘Veel boeken over systematische theologie gebruiken deze tweedeling voor God: Gods transcendente aard (voor ons ongrijpbaar) en Gods karakter. Dit grafiektype wordt gebruikt om een geheel te visualiseren in kleinere onderdelen; het werkt goed om de categorieën en subcategorieën te tonen die in de Bijbel worden gebruikt om God te beschrijven. Naast de twee delen van aard en karakter, is Gods wezen volledig omgeven door liefde en is Hij heilig en perfect in zijn kern.’

Doelgericht ontwerp:

‘De bovenste helft, doelbewust boven geplaatst om Gods verheven aard te symboliseren, laat de dingen zien die God is, en die wij niet kunnen zijn. Gods karakter wordt onderaan geplaatst, daar zie je eigenschappen die wij op aarde ook kunnen ontwikkelen. Blauw is gekozen om de hemel te vertegenwoordigen, groen symboliseert creatie en herstel, goud goddelijkheid en roze liefde. De kleur roze die hier gebruikt is, staat in ons team inmiddels bekend als de ‘God is liefde’-roze. Het is een mix van de kleuren die ik heb gebruikt om de Drie-eenheid te vertegenwoordigen: bordeauxrood voor de Vader, roze voor Jezus en goud voor de Heilige Geest.’

Hoe moeten mensen De infographic Bijbel lezen?

‘Met een kopje thee op de bank, het boek is natuurlijk bedoeld om van te genieten! Eigenlijk is er geen juiste manier om dit boek te lezen. Het lezen en interpreteren van de infographics kost tijd, en dus moet je het boek niet te snel lezen. Het  is eerder een koffietafelboek om langzaam te bekijken en van te genieten. De inhoudsopgave is een goed startpunt om je reis door het boek te starten, en is een visueel hulpmiddel om te laten zien in welke fase van het grote verhaal elk onderwerp valt. De infographics variëren van eenvoudig tot complex, met verschillende niveaus van informatie. Bij de ingewikkelde infographics staat een notitie om te helpen bij het verwerken van die informatie. Onthoud dat de afbeeldingen de hoofdrol spelen, terwijl de tekst alleen ondersteunend is. Je kunt er ook voor kiezen om het van kaft tot kaft te lezen, omdat je de doorgaande lijn van de Bijbel volgt, van Genesis tot Openbaring.’

Wat is jouw favoriete bijbelpassage en waarom?

‘Oei, dat is een lastige vraag. Mag ik er alsjeblieft twee noemen? Johannes 10:10, waar Jezus verklaart dat Hij gekomen is om ons het leven te geven in al zijn volheid, en Lucas 1:37, waar staat dat voor God niets onmogelijk is. Met God kunnen we dingen doen die volgens de wereld onmogelijk zijn.’

Is er nog iets wat je zou willen zeggen?

‘Ik geloof dat de Bijbel een van de belangrijkste plaatsen is waar we God ontmoeten en leren hoe graag Hij een relatie met ons wil, die ons lichaam sterkt als een medicijn (Spreuken 4: 20-22). Het is een ongelooflijk geschenk dat aan ons is gegeven, geniet ervan!’

De infographic Bijbel: de Bijbel voor een nieuwe generatie!

infographic3

infographic2

infographic4

infographic-bible

Auteur Karen Sawrey heeft tijd noch moeite gespaard om de bijbelse tekst te analyseren, te categoriseren en op basis van geselecteerde thema’s in infographics te vangen en weer te geven. Deze Nederlandse uitgave is gebaseerd op een vertaling van Daan Savert en op de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Een soort encyclopedie van de Bijbel 3.0. Met een voorwoord door Nicky Gumbel.

 

1

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Roman over de millennials

Roman over de millennials

rooney7

[bron: tzum.info] Sally Rooney (1991) is het grote talent uit de hedendaagse Ierse literatuur. Haar debuut Gesprekken met vrienden (Conversations with Friends) is zowel een diepzinnige als tragikomische verkenning van het moderne gevoelsleven van de zogeheten Millennials.

rooney8De Millennials zijn geboren tussen 1980 en 2000 en is de eerste generatie die is opgegroeid met het digitale kompas als richtsnoer. Aldus bewegen ze zich in een wereld die voor hen geen geheimen kent. Alle personages zijn zelfbewust en intelligent, tonen geen liefde voor popmuziek, eten vooral pasta en opereren als volwassenen in een veeleisende omgeving.

Rooney is ook de auteur van Normale mensen.

 

 

1

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
► Kroniek en gesprekken, Beauvoir & Sartre

► Kroniek en gesprekken, Beauvoir & Sartre

beauvoir6
‘In juni 1970 werd mede door Sartre Secours Rouge opgericht, waarvan Tillon en hij de belangrijkste steunpilaren waren. Het doel van de organisatie was te strijden tegen onderdrukking. (..) Hoewel Sartre vol ijver zijn taken als activist vervulde, wijdde hij niettemin het grootste deel van zijn tijd aan zijn literaire werk.’

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
► Pionier Bas Leenman

► Pionier Bas Leenman

leenman
‘Uw helder verstand en warm gemoed, gevoed en gesteund door pioniers (die ik niet volgen kan) als de oude, vurige Rosenstock, zullen u tot een goed instrument kunnen maken. Gaarne volg ik u van verre op uw gangen.’ – Miskotte over Leenman

leenman2

1

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Het oordeel van kinderen

Het oordeel van kinderen

[bron: volkskrant.nl] De dood van Jezus is te interpreteren als een roman over het ontstaan van religie. Er zijn onbeantwoordbare vragen die beantwoord dienen te worden. Waar de messias die onvoldoende geeft, schieten zijn volgers en evangelisten te hulp.

In de briljante afronding laat Coetzee twee kinderen hun oordeel geven over de roman Don Quichot, die ze bij de bibliotheek hebben geleend. Het eerste kind zegt: ‘De boodschap van het boek is, we moeten naar Sancho luisteren want hij is niet degene die gek is.’ Het tweede kind zegt dat de boodschap van het boek is dat Don Quichot doodging zodat hij niet met ‘Dulcania’ kon trouwen.

In Coetzees context zijn deze twee evaluaties evenzovele geselingen voor het begrip religie.

1

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Toekomst voor theologie

Toekomst voor theologie

paas[Stefan Paas sprak tijdens het symposium voorafgaande aan de Nacht van de Theologie op 16 november 2019. Hij hield een lezing over de toekomst van de theologie, waarover hij ook een essay schreef: Zoeken naar het goede leven.]

“(..) [Ik] ben geïnspireerd door (..) de zwaar getatoeëerde, ex-verslaafde Lutherse dominee Nadia Bolz-Weber. Ik denk dat zij in haar boek ‘Vrijspraak voor losers’ een lijntje uitlegt voor de theologie op weg naar de toekomst.

Wat me opvalt in haar boek is in de eerste plaats het genre. (..) Bolz schrijft niet analytisch; zij vertelt verhalen. Als het zo is dat wij nooit buiten de relatie met God kunnen staan, altijd in hem zijn, bewegen en leven, hoe kan dit dan anders beschreven worden dan in gebeden, liederen en verhalen? De teksten moeten de ontmoeting bemiddelen, hem present stellen, ‘vanuit’ en ‘tot’ God spreken. Analytische, systematiserende vormen van theologie zijn dan bij uitstek altijd enigszins verdacht. We murder to dissect, immers?

Bolz vertelt niet alleen verhalen. Het zijn ook ‘faalverhalen’: zonder uitzondering zijn het verhalen van mensen die van hun pretenties worden ontdaan, mensen die mislukken. En dat geldt ook voor haarzelf. De heilige in dit boek is iemand die kapot is, mislukt, en die juist op die manier uitnodigt om nabij te zijn. Juist zo is de heilige ‘leeg’, en daarmee iemand in wie God tot spreken kan komen, tot scheppen wellicht.

Daarmee hangt direct samen dat dit een boek is dat van begin tot eind gaat over gemeenschap. Het zijn verhalen van mensen die bij elkaar komen, aan elkaar verbonden raken, omdat ze uiterst kwetsbaar durven zijn en elkaar uitnodigen, de ruimte geven om net zo kwetsbaar te zijn. Voor Bolz gebeurt dat in de ruimte van de liturgie: een gemeenschap die zich aansluit bij generaties biddende en zingende mensen voor hen en vragen ‘Heer, ontferm u’. Voor Bolz heeft dat niet zoveel te maken met geloof, zoals wij dat vaak verstaan: een soort beaming dat het waar is, dat God bestaat, dat Jezus’ bloed ons redt, enzomeer. Ze zegt: ‘Ik geloof in genade, omdat ik genade ervaren heb door het verhaal van Jezus en in het ontvangen van de eucharistie en de puinhopen van in gemeenschap zijn met andere christenen’. De zaligheid is bij Bolz altijd geïncarneerd; het wordt vlees in anderen. God wordt voor Bolz geopenbaard in andere mensen, maar niet zomaar: het gebeurt waar de pretenties wegvallen, waar we ons meest kwetsbare, afhankelijke, hulpeloze en huilende zelf zijn. Daar ontstaat de ruimte voor een omhelzing, voor gebed, voor troost. ‘We kunnen niet op ons eentje christen zijn’, zegt Bolz.

De waarheid van God en van Jezus en van de Geest zijn ervaren waarheden. Ik heb gemerkt dat het waar is, zegt Bolz, en de enige manier waarop ik sense kan maken van mijn ervaring is via dat verhaal van Jezus. Ideeën, leerstellingen op zichzelf kunnen haar niet zoveel schelen, maar zij fungeren als zoekopdrachten: ze helpen haar om licht te laten schijnen op ervaringen, concrete dingen, lichamen, mensen. ‘Het evangelie helpt ons bij uitstek om ideeën in het stof van de ervaring te plaatsen, op een manier die betekenis geeft aan wat er concreet gebeurt in ons leven’.

Als het de toekomst van de theologie is om een naar adem snakkende cultuur te begeleiden in de richting van de toekomst, dan denk ik dat we de ziel moeten brengen in gemeenschappen waar de zaligheid geoefend kan worden. Mensen helpen om voortdurend de oude teksten te lezen en zich door die teksten te laten lezen, en tegelijk dit doen in gemeenschappen van mensen die volstrekt eerlijk durven zijn naar zichzelf en elkaar. Steeds gaat het om het wegvallen van de controle, de overheersing van techniek waarmee we zowel de Schrift als de ander op afstand houden. Steeds staat het leven voorop, de weg en de leerschool van de liefde. Niet de analyse bepaalt de werkelijkheid, maar de werkelijkheid – de onmiddellijke ervaring en ontmoeting – wordt begeleid door de theologie die haar kan verhelderen en in een groter verhaal plaatst. En het is al heel mooi als dat af en toe lukt, laten we daarin ook eerlijk zijn.

Theologie zoekt in die zin naar het overbodig maken van zichzelf. Zij probeert ruimte te maken voor ontmoetingen: met ons diepste zelf, met de Schrift, met anderen in hun kwetsbaarheid – en vertelt er dan verhalen bij. In zulke gemeenschappen komt God tot spreken, wordt zijn fluistering hoorbaar, en in zulke gemeenschappen groeit het verlangen naar het rijk van God.”

 

1

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail