Archief van
Dag: 11 november 2019

Luyendijk komt met nieuw boek over aandachtseconomie

Luyendijk komt met nieuw boek over aandachtseconomie

[bron: trouw.nl] “Echt politiek debat vraagt om de vaardigheid je te verplaatsen in de ander.”

Maar hoe ga je dat doen in wat u een aandachtseconomie noemt? Daar verliezen­­ de nuance en de complexiteit altijd.

“Ik verzet mij tegen het idee dat mensen die de complexiteit van dingen zien vervolgens noodzakelijkerwijs aarzelend en twijfelend moeten zijn. Ik zou zeggen dat ze over de grote issues juist heel helder kunnen zijn. Maar niet door te zeggen: de anderen zijn slechteriken, anders waren ze het wel met mij eens. Nee, andere mensen maken andere inschattingen. Ik weet iets over de euro, en daarover ga ik met iedereen het gevecht aan, maar bij een hoop andere onderwerpen vertrouw ik op de experts. Ik voel altijd een zucht van teleurstelling door zalen gaan als ik vertel dat ik te weinig verstand heb van vaccinatie of klimaat om er iets over te zeggen, maar zo is het wel. Democratie is de cult van de amateur geworden. Iedereen kan overal over meepraten. En de columnist belichaamt dat als geen ander, net als de talkshow.”

Over hoop gesproken: loopt het neoliberalisme, waarvan de bankencrisis het uitvloeisel was, op zijn laatste benen? Politiek en bedrijfsleven lijken er afscheid van te nemen.

“Of is het zich aan het heruitvinden? (..)”

 luyendijk

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Noblesse oblige

Noblesse oblige

[tekst cover] In dit boek bespreken Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten aan de hand van de levens van bevoorrechte mensen de Nederlandse economische elite, die de laatste decennia dominant is geworden. Geobsedeerd door hun eigen vermogen en kinderen zijn zij vergeten wat het betekent om tot de elite te horen. Economische welvaart is gaan samenvallen met geestelijke en sociale armoede; de nieuwe elite blijkt door haar meritocratische zelfbedrog nog erger dan de oude elite. Welke keuzes maakt de economische elite van nu, en in hoeverre kunnen die keuzes nog met de vrijblijvendheid van de afgelopen decennia begroet worden?
Over vermogensverschillen en kansenongelijkheid als andermans probleem, en fakkels en hooivorken als immer reëler wordende angst.

Sander Schimmelpenninck (1984) is hoofdredacteur van zakenblad Quote.

Ruben van Zwieten (1983) is predikant en oprichter van De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam.

Schimmelpenninck - Elite gezocht@2.indd
Verschenen: april 2019

[blog eerder geplaatst op 20 april 2019]

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail